Menu

0886090625, 0892287804

info@arkadiabg.com

с. Кипилово, България

Забележителности

Крепост „Кипиловско Кале“ се намира на вр. Хисарлъка, има формата на неправилен трапец и огражда площ от около 8 000 кв. м. От дебелите 2,5 м крепостни стени е запазено немалко, като на места те се издигат до 8-10 м височина. Запазени са и три от входовете на крепостта, а в източната й част се намира 12-метровият водоснабдителен кладенец. По характерния градеж археолозите са определили, че крепостта е построена в края на vі в. от римляните, с цел защита от нахлуващите от север варварски племена и вероятно е просъществувала до края на второто българско царство. Кипиловското кале се намира на 3 км югоизточно от с. Кипилово, община котел. Cело кипилово отстои на 17 км. западно от общинския център. Дебелините на стените и на трите крепости е 2-3 метра. В това отношение най-запазена е цитаделата край Кипилово. На североизток, крепостния зид е подсилен с 12 контрафорси, които удвояват устойчивостта на градежа и са поемали наклонените сили, явяващи се в градежа поради неравния терен.
Каменния зид е съставен от имплектон и туфели, той е разпространен през античността в римските провинции Долна Мизия ( дн. северна България ), крайбрежна Дакия ( дн. влашко ), Добруджа и черноморието. Имплектона на зида е плътна маса от чакъл и неодялън камък, който е споен от бял хоросан. В състава на този строителен материал влизат и керамични ядки. Всичко това това се прави за здравина и устойчивост. Външните лицеви части са облицовани само с туфели – обработени откъм лицевата страна каменни блокове. От трите крепости, които охраняват прохода железни врата – най-запазени крепстните порти на Кипиловската крепост. За съжаление все още не са открити руините на крепостните порти на отбранителните съоражения при Беброво и Костел. Самите порти са важен елемент от фортикационната система на всяка една цитадела. Обикновено те са били изграждани на най-труднодостъпните места. От античността и средновековието са известни три вида порти – проходни, полигонални и триъгълни.
Главната крепостна врата на кипиловския кастел е от типа порта, чийто втори етаж служи и като кула. Тя се състои от две врати, намиращи се в югоизточната част на привратната кула. Външната врата е разположена под ъгъл спрям
о пътя и вътрешната порта. Самата вътрешна врата представлява двуредова тухлена арка. Тази привратна кула-порта има трапецовидна форма. Друга много важна част от обраната на една крепост е тъй наречената „Потерна“ ( малки входове в крепостните стени ). В крепостните зидове на Кипиловската твърдина е имало 11 на брой потерни, от които две са оцелели. Както крепостните порти, така и потерните са били изграждани на труднодостъпни места. За разлика от късноримските крепостни съоръжения, потерните край с. Кипилово имат малки размери. В тази крепост те са разположени в най-недостъпните места, с което се удвоява отбраната на крепостните стени, а оттам и на цялата твърдина. Това показва, че крепостта е играла важна роля в отбраната на прохода. В Кипилово, освен потерните макар и частично са запазени част от кулите. Те са задължителен елемент във всяко едно отбранително съоръжение. Този принцип не се е променял нито през античността, нито през средновековието. В цитаделата край кипилово има общо пет кули, които са разположени по ъглите и по фронта на зида. Многостенни по форма те биват вътрешни и външни. Най-важна роля обаче е играла северозападната привратна кула. Нейнотото разположение е при главния вход на крепостта. Тази привратна кула има неправилна петоъгълна форма. Кулата е запазена на височина повече от 6 метра ( най-високо оцелялата ) руина. По нея личат четирите пояса от туехли. Това съоръжение е имало два етажа. Втория етаж личи откъм вътрешността и. Вероятно изкачването ставало, чрез вътрешно стълбище. В югозападния ъгъл на крепостта на ръба на скалното стъпало се издига квадратна кула. Останките и са запазини на значителна височина. Кулата има издаден напред югоизточен ръб, който се спуска навън по склона на стръмнината. Строежа на този вид кули е широко разпространен през първите векове на новата ера. Тяхната задача е да намалят разрушителното действие на обсадните машини. Издадения ръб на кулата създава рикошетен ефект. В централния участък на северната стена се издига голяма външна правоъгълна кула. Различните нива на водосточните отверстия на външните лицеви части на кулата подсказват за нейната многоетажност. В района на крепостта има още две кули – едната е петоъгълна и се намира на южния зид, а другата е триъгълна островърха кула. Крепостта обаче не е била плътно застроена. Най-много постройки има в нейния тесен северозападен сектор. Там доминира едно правоъгълно помещение с дебели стени. помещението е разположено успоредно на северната крепостна стена. този коридор е служил за маневриране на бранниците. Според направените разкопки, то е разполагало с три врати и две коносовидни бойници.

Вероятно постройката е служила за караулно помещение и за “ цитадела “ в случай на последна защита. Кипиловското кале се намира на 3 км югоизточно от с. Кипилово, община Котел. Село Кипилово отстои на 17 км западно от общинския център.